0%

Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xe nền không thùng

Xe tải Hino 8 tấn FG8JP7A thùng dài 7.4m

Xe tải Hino 8 tấn FG8JP7A thùng dài 7.4m

Xe tải Hino 3.5 tấn XZU 720L thùng dài 5.2m

Xe tải Hino 3.5 tấn XZU 720L thùng dài 5.2m

XE TẢI HINO 15 TẤN FL8JW7A THÙNG DÀI 9.4M

XE TẢI HINO 15 TẤN FL8JW7A THÙNG DÀI 9.4M

XE TẢI HINO FL8JT7A - 24 Tấn

XE TẢI HINO FL8JT7A - 24 Tấn

Hino 300 WU 352L – 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 WU 352L – 130MDL 7.5 Tấn

HIno 300 WU 352L – 110LDL 7 Tấn

HIno 300 WU 352L – 110LDL 7 Tấn

Hino 300 WU 342L – 110HD 7.5 Tấn

Hino 300 WU 342L – 110HD 7.5 Tấn

Hino 300 WU 342L – 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 WU 342L – 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Liên hệ
Theo dòng sản phẩm
Theo dòng sản phẩm
  • Theo dòng sản phẩm
  • SERIES 300
  • SERIES 500
  • SERIES 700
  • Cần Cẩu Unic - Nhật Bản