0%

Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

FL8JW7A 24 Tấn

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV119 XE ĐÔNG LẠNH 13.9 TẤN DÀI 9.2M

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV119 XE ĐÔNG LẠNH 13.9 TẤN DÀI 9.2M

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV122 THÙNG MUI PHỦ 14.4 TẤN

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV122 THÙNG MUI PHỦ 14.4 TẤN

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV142 TẢI CẨU 13 TẤN

XE TẢI HINO FL8JW7A - TV142 TẢI CẨU 13 TẤN

XE TẢI HINO 15 TẤN FL8JW7A THÙNG DÀI 9.4M

XE TẢI HINO 15 TẤN FL8JW7A THÙNG DÀI 9.4M

Liên hệ
Theo dòng sản phẩm
Theo dòng sản phẩm
  • Theo dòng sản phẩm
  • SERIES 300
  • SERIES 500
  • SERIES 700
  • Cẩu Unic - Nhật Bản