0%

Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 342L - 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 XZU 342L - 130HD 8.25 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300-XZU730L-TV139-Thùng Tải Cẩu-3.5 Tấn

Hino 300-XZU730L-TV139-Thùng Tải Cẩu-3.5 Tấn

Hino 300 - XZU730L - TV101 Thùng gia cầm - 3.52 Tấn

Hino 300 - XZU730L - TV101 Thùng gia cầm - 3.52 Tấn

Hino 300 - XZU730L- TV94 Thùng mui phủ - 4.8 Tấn

Hino 300 - XZU730L- TV94 Thùng mui phủ - 4.8 Tấn

Hino 300 - XZU730L- TV53 Thùng mui phủ - 4.56 Tấn

Hino 300 - XZU730L- TV53 Thùng mui phủ - 4.56 Tấn

Hino 300 XZU 730L 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730L 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730 8.5 Tấn

Hino 300-XZU720L-TV140. Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300-XZU720L-TV140. Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300 - XZU720L - TV104 Thùng mui phủ - 3.5 Tấn

Hino 300 - XZU720L - TV104 Thùng mui phủ - 3.5 Tấn

Liên hệ
Theo dòng sản phẩm
Theo dòng sản phẩm
  • Theo dòng sản phẩm
  • SERIES 300
  • SERIES 500
  • SERIES 700
  • Cần Cẩu Unic - Nhật Bản