0%

Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Hino 300 XZU 650L 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 650L 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 720 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 720 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 720L 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 720L 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 730 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730L 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 730L 8.5 Tấn

Hino 300 XZU 342L - 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 XZU 342L - 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 - XZU650L - TV21 Xe Nâng Người - 100PS

Hino 300 - XZU650L - TV21 Xe Nâng Người - 100PS

Hino 300 - XZU730L- TV53 Thùng mui phủ - 4.56 Tấn

Hino 300 - XZU730L- TV53 Thùng mui phủ - 4.56 Tấn

Liên hệ
Theo dòng sản phẩm
Theo dòng sản phẩm
  • Theo dòng sản phẩm
  • SERIES 300
  • SERIES 500
  • SERIES 700
  • Cẩu Unic - Nhật Bản