0%

Số 513 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

SERIES 300

Xe tải Hino 3.5 tấn XZU 720L thùng dài 5.2m

Xe tải Hino 3.5 tấn XZU 720L thùng dài 5.2m

Hino 300-XZU720L-TV140. Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300-XZU720L-TV140. Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300-XZU650L-TV134-Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300-XZU650L-TV134-Thùng Kín-3.5 Tấn

Hino 300 WU 352L – 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 WU 352L – 130MDL 7.5 Tấn

HIno 300 WU 352L – 110LDL 7 Tấn

HIno 300 WU 352L – 110LDL 7 Tấn

Hino 300 WU 342L – 110HD 7.5 Tấn

Hino 300 WU 342L – 110HD 7.5 Tấn

Hino 300 WU 342L – 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 WU 342L – 130HD 8.25 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 352L - 130MDL 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 302L - 110SD 4.875 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300XZU 342L - 130MD 7.5 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Hino 300 XZU 650 4.9 Tấn

Hino 300 XZU 650L 4.875 Tấn

Hino 300 XZU 650L 4.875 Tấn

Liên hệ
Theo dòng sản phẩm
Theo dòng sản phẩm
  • Theo dòng sản phẩm
  • SERIES 300
  • SERIES 500
  • SERIES 700
  • Cần Cẩu Unic - Nhật Bản