FG8JT7A - TV117

FG8JT7A - TV117
FG8JT7A - TV117
Liên hệ
FG8154211

Hino 500 series là sản phẩm được phát triển thể hiện rõ tinh thần vì con người và công nghệ tiên tiến của Hino-kết quả của quá trình thử nghiệm tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. HINO có khả năng tiếp tục tiến đến là một đối tác tin cậy bởi hệ thống hỗ trợ sau bán hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.”  

0.00kg
0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Kích thước xe
8.730 x 2.500 x 2.640
8.690 x 2.350 x 2.270
6.430
10.970 x 2.500 x 3.650
Động cơ
J08E -WE
112 x 130
260 PS - (2.500 vòng/phút)
7.94 N.m - (1.500 vong/phút)
7.684
Điện thoại Liên hệ Liên hệ